Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website (www.charlottestraalman.nl). Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoudsrechten/Copyright
Alle rechten van de foto’s liggen bij Charlotte Straalman en het desbetreffende team.
Op de site vermelde informatie, teksten en foto’s mogen niet gekopieerd, gebruikt of misbruikt worden (op wat voor manier dan ook).
Verantwoordelijkheid
Charlotte Straalman is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.
Zij mag de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen. Ook kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen op/van haar website.
Charlotte Straalman werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig.
Prijzen
Prijzen zullen zo nauwkeurig mogelijk vermeld worden. Na eventuele wijzigingen in de prijslijst zal de oude lijst vervangen worden door de nieuwe.
Alle prijzen zijn inclusief 21% btw.
Overig
Wilt u graag een kopie van een foto hebben of een foto willen kopen dan dient u dit via de mail aan te vragen (zie contact). Overigens wordt er dan eerst met het team overlegd of iedereen hiermee akkoord gaat en na toestemming zult u de foto ontvangen.